DROP-OHJEET

ALLASPAKETTIEN OHJEET

Tutustuthan asennus- ja käyttöohjeisiin ennen altaan asennusta ja säilytä ne mahdollista myöhempää tarvetta varten. Jos olet epävarma, niin olethan yhteydessä Dropin asiakaspalveluun.

HUOMIOITAVAA ENNEN ALTAAN TULOA

Tutustu huolella altaan mittakuviin ja tarvittaessa kysy apua kohteesi suunnitteluun asiakaspalvelustamme.

Altaan sijoitus tulee suunnitella hyvin käyttömukavuuden ja turvallisuuden kannalta. Allas kannattaa sijoittaa avoimelle paikalle, mikäli mahdollista. Puista tippuva lehdet ja muu lika päätyvät muuten helposti allasveteen kylpyhetkien aikana. Tiheään asutulla alueella on hyvä ottaa myös naapurit huomioon. Altaan sijoituksessa tulee huomioida myös mihin poistovesi johdetaan.

Allas tulee asentaa ja säilyttää runkonsa varassa. Allasta ei saa laskea yläreunan varaan, eikä yläreuna saa jäädä kantamaan esim. terassia vasten. Sokkelikaista toimii kapilaarikatkona maan ja rungon välissä. Suunnitelmat ovat suuntaa antavia esimerkkejä asentamisesta.

Jos olet ostanut lisäpalveluna allastekniikan asennuspalvelun tai nostopalvelun, tutustuthan huolellisesti palveluihin liittyviin ohjeisiin.

Jokainen kohde on suunniteltava tilanteen ja paikan mukaan. Erityistä huomioita tulee kiinnittää altaan alustan toteutukseen, jos allas upotetaan terassiin kokonaan tai osittain. Alustan pitää olla tasainen, kantava ja vaakasuorassa. Soveltuvin alusta on betoni, sora, puu tai jokin muu kova alusmateriaali. Alustan tulee kestää vajoamatta tai muuttumatta 2500 kg paino. Huomioithan roudan vaikutuksen perustuksia suunnitellessa.

Sähkölämmitteisissä altaissa altaan luokse on tuotava vaadittava sähkönsyöttö. Terassiin kokonaan, tai osittain upotettavan altaan kohdalla tulee suunnitella ennakkoon huoltoluukku, josta on pääsy altaan tekniikkaan. Huomioi kohteesi suunnittelussa myös koko rungon eristys, joka kasvattaa altaan kokoa hieman. Katso mittakuvat.

TURVALLISUUS

Altaan käyttö edellyttää tässä käyttöohjeessa annettujen turvallisuusohjeiden noudattamista. Ole valppaana, käytä tervettä järkeä ja tee järkeviä päätöksiä kaikissa veteen liittyvissä toiminnoissa.

 • Hukkumisen ja vakavien vammojen estämiseksi on alle 5-vuotiaiden lasten altaaseen pääsyä rajoitettava.
 • Lapset eivät saa käyttää allasta ilman aikuisten valvontaa.
 • Käyttäessäsi allasta pienten lasten kanssa, tarkasta veden lämpötilan sopivuus.
 • Altaassa ei saa sukeltaa. Äläkä koskaan hyppää altaaseen. Se voi johtaa vakavaan vammaan tai jopa kuolemaan.
 • Nosta altaan kansi pois kokonaan ennen altaaseen menoa.
 • Älä lämmitä vettä liian kuumaksi. Suurin suositeltava veden lämpötila on 37°C.
 • Sydänongelmaisten kannattaa jättää veden lämpötila alle 37 °C.
 • Älä käytä allasta alkoholin tai sellaisten lääkkeiden vaikutuksen alaisena, jotka voivat vaikuttaa altaan turvalliseen käyttöön. Altaan käyttö edellä mainittujen aineiden vaikutuksen alaisena on käyttäjän omalla vastuulla.
 • Älä tuo sähkölaitteita 2,5 metriä lähemmäs allasta. Turvallisen välimatkan laiminlyönti kasvattaa sähköiskun riskiä ja voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai johtaa kuolemaan.
 • Altaan pinta voi olla erittäin liukas. Ole varovainen mennessäsi altaaseen ja altaasta poistuessasi.
 • Säilytä kemikaalit (esim. vedenkäsittely-, puhdistus- tai desinfiointiaineet) lasten ulottumattomissa.
 • Pidä altaan kansi suljettuna ja lukittuna, kun allas ei ole käytössä.
 • Älä seiso, istu, nojaa tai kuormita kantta

Kamiinan turvaetäisyydet

 • Huolehdi lasten turvallisuudesta kamiinan läheisyydessä.
 • Kamiina ja erityisesti sen etuluukku ja piippu kuumenevat käytössä, voiden aiheuttaa vakavan vamman.
 • Kamiinan turvaetäisyydet

TOIMITUKSEN VASTAANOTTO

Tarkastathan paketin ulkoisesti ennen vastaanottokuittausta. Havaituista ulkoisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava heti kuljettajalle, joka merkkaa vauriot ylös.

Kaikki kuljetusvauriot tulee myös ilmoittaa viimeistään 7 päivän kuluessa kirjallisena osoitteeseen drop@drop.fi.

Mikäli toimitetussa tuotteessa on vikoja tai puutteita, myyjä joko tekee tuotteeseen vaaditut muutokset tai toimittaa uuden korvaavan tuotteen asiakkaalle. Tuotteen puutteellisuudesta on ilmoitettava myyjälle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.

Allas toimitetaan perälavallisella kuorma-autolla pystyasennossa ja se on kuormalavaan kiinnitetty. Poista pakkausmuovi, pahvi ja altaan sisässä toimitetut muut laitteet tai osat ennen altaan kääntämistä oikeaan asentoon. Altaan oikeaan asentoon kääntämiseen tarvitaan 2-4 henkilöä. Kun allas on oikeassa asennossa, irrota kuormalava sivusta.

ALTAAN ASENNUS

Vastuu asennuksesta on sen tekijällä, ja ostaja vastaa siitä, että asennus seuraa annettuja ohjeita. Asennusvirheen aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuun piiriin. Kamiina, suodatinjärjestelmä, lämmittimet ja UV-järjestelmä eivät ole integroituna altaaseen, vaan se toimitetaan erillisinä osina lähetyksen mukana ja ne tulee asentaa itse ohjeiden mukaisesti. Asiakas vastaa aina altaan pohjatöiden tekemisestä. Lisäksi asiakas vastaa altaan tekniikan asentamisesta, mikäli asiakas ei ole ostanut lisäpalveluna allastekniikan asennuspalvelua. Kauko-ohjattava LED-allasvalo, porejärjestelmä ja mukitelineet ovat valmiiksi asennettuna. Sähköasennuksiin tulee käyttää aina sähköasennusliikettä tai sähköasentajaa.

Altaan asentamiseen tarvitaan 3-4 henkilöä, jos allasta joudutaan siirtämään. Allasta siirtäessä pitää noudattaa erityistä varovaisuutta onnettomuuksien välttämiseksi. Kun allasta esimerkiksi lasketaan terassiin tehtyyn aukkoon, on suositeltavaa käyttää kantoliinoja turvallisen asentamisen takaamiseksi. Asennukseen tulee varata aikaa noin 1-3 tuntia riippuen altaan varusteista.

Kamiina

Muista huomioida kamiinan turvaetäisyydet.

Suodatinjärjestelmä

Sähkölämmittimet

Sähköasennuksiin tulee käyttää aina valtuutettua sähköasennusliikettä tai sähköasentajaa ja varmistaa, että kaikki altaan laitteet ovat asennettu vikavirtasuojan taakse.

Ei ole suositeltavaa, että altaan laitteisto on käynnissä 24/7. Joissain tapauksissa altaan vesi on ylikuumentunut (yleensä kesäisin), ja siksi ohjeistamme asentamaan altaaseen ajastimen. Ajastimen avulla altaan laitteisto on päällä vain tietyn ajan vuorokaudessa, mikä riittää hyvin veden puhtaanapitoon ja lämmittämiseen. Suodatinjärjestelmän ajastusta käytetään yleisesti markkinoilla olevissa ulkoporealtaissa.

Ylikuumenemisien syy ei johdu altaan lämmittimestä tai sen termostaatista vaan suodatinpumpun tuottamasta hukkalämmöstä, pohjoisen olosuhteisiin tehtyjen paksujen eristyksien ja pumpun jatkuvan päällä olon yhdistelmästä.

Suodatinpumppu vastaa altaan vesikierrosta. Suodatinpumpun teho on 250W, joka jatkuvasti päällä ollessaan käyttää vuorokaudessa 6000W, ja siitä osa muuttuu lämmöksi. Tämä tarkoittaa sitä, että pumppu tuottaa lämpöä altaaseen, vaikka lämmitin ei olisi edes päällä. Tästä syystä altaan vesi on voinut kesällä nousta yli 40 asteen. Kesällä altaasta myös haihtuu lämpöä huomattavasti vähemmän, kuin talvella. Mikäli altaan lämpötila nousee liian suureksi, allastekniikan lämpöreleet laukeavat ja tekniikka sammuu. Suodatinpumpun sähköosat eivät ole kontaktissa veden kanssa.

UV-järjestelmä

UV-järjestelmä on suodatinjärjestelmän lisävaruste, jonka avulla saadaan tehostettua altaan puhdistusjärjestelmää entisestään. UV-säteily tappaa vedessä olevat levät ja vähentää puhdistuskemikaalien tarvetta huomattavasti.

MUUT ALTAAN VARUSTEET

Mahdollinen porejärjestelmä, kauko-ohjattava LED-allasvalo ja mukitelineet ovat tehtaalla valmiiksi asennettu.

LED-allasvalo

Altaan läpikuultavan kuvun alla on RGB LED-valo, jota ohjataan kaukosäätimellä. Valon väriä ja kirkkautta voidaan säätää kaukosäätimellä. Allasvalo on valmiiksi asennettu altaaseen. Valon virtajohto tulee kytkeä pistorasiaan ja asettaa patterit kaukosäätimeen.

Kauko-ohjaimen käyttö

ON/OFF = Käynnistä/Sammuta
M+ ja M- = Ohjelmapainike. jolla voit valita valoon 19 eri ohjelmaa. Neljä erilaista vaihtuvaa ohjelmaa tai 15 pysyvää värivaihtoehtoa.
B+ ja B- = Kirkkauden säätö. Allasvalon kirkkauden säätö asteikolla 0-25.
S+ ja S- = Nopeuden säätö. Vaihtuvan ohjelman värien vaihtonopeus asteikolla 0-100.
Play/Pause = Vaihtuvassa ohjelmassa ohjelman keskeytys sen hetkiseen tilaan.

Tarkista paritus vaihtamalla väriä kauko-ohjaimesta ja käynnistämällä allasvalo kauko-ohjaimen avulla. Ohjausyksikön valojen tulisi vaihtua yhtenäisesti allasvalon värin mukaan, sekä käynnistyä ja sammua kauko-ohjaimen virtanäppäimestä. Jos kauko-ohjain ei toimi normaalisti, täytyy se uudelleen parittaa.

Kauko-ohjaimen paritus ohjainyksikköön

 • Käynnistä allasvalo ohjausyksikön virtanäppäimestä tai kauko-ohjaimesta.
 • Allasvalon ollessa päällä, ohjausyksikössä tulisi palaa yksi tai useampi valo.
 • Sammuta allasvalo ohjausyksikön virtanäppäimestä ja pidä näppäintä pohjassa. Yksikön tulisi pysyä sammutettuna.
 • Ohjausyksikön virtanäppäin pohjaan painettuna osoita kauko-ohjain ohjausyksikköä kohti ja paina kauko-ohjaimen virtanäppäintä.
 • Ohjausyksikön valojen tulisi vilkahtaa nopeasti n. kolme kertaa, jonka jälkeen valo syttyy myös altaassa.

Porejärjestelmä

Tehokkaassa altaaseen integroidussa ilmaporejärjestelmässä on kahdeksan suutinta. Järjestelmän päälle / pois -kytkin asennetaan valmisallaspaketeissa yhteen altaan kulmista. Porejärjestelmä asennetaan tehtaalla.

Tekniset tiedot

Teho: 700 W  |  220-240 V
Virta: 3,3 A  |  50/60hz
Luokitus: 155(F)

Porejärjestelmä on ilmaporejärjestelmä, jonka kahdeksan RST-suutinta sijaitsevat kiertäen altaan jalkatilan pystyseinustassa. Porejärjestelmä asennetaan paikalleen tehtaalla. Järjestelmän mukana tulee 1,5m johto pistotulpalla varustettuna, joka tulee kytkeä virtalähteeseen. Järjestelmä tarvitsee toimiakseen ilmaa, jonka se ottaa altaan lämpimästä laitetilasta.

Porejärjestelmää ohjataan pneumaattisella (ilman paineella) katkaisimella, joka asennetaan altaan kanteen. Kuvissa oikealla porenappi sekä juomakupit integroituna altaan kanteen.

Käyttöohjeet

Altaan normaali täyttömäärä on n. 1500L eli vesiraja on n. 10-15 cm altaan yläreunasta. Huomiothan että vesiraja nousee aina kylpijöiden määrän mukaan. Jos altaan vesiraja on 10 cm yläreunasta tai jos vesiraja on tätä korkeammalla, tulee porejärjestelmän olla käynnissä. Liian korkeaksi noussut vesiraja aiheuttaa veden pääsyn porekoneistoon ja jopa porejärjestelmän rikkoutumisen.

Allasta tyhjennettäessä porejärjestelmää suositellaan käyttämään päällä hetken aikaa sen jälkeen, kun allas on tyhjennetty vedestä. Tällöin porejärjestelmä puhaltaa putkistoon mahdollisesti jääneen veden pois letkuista ja suuttimista, ehkäisten jäätymisen talviaikaan.

Altaan kansi

Kansi on valmistettu polyvinyylikloridista (PVC). Vältä vinyylin hoitoaineita, jotka sisältävät silikonia, oljyjä tai ovat vahamaisia, sillä ne ovat erittäin haitallista vinyylille. Säännöllinen pesu miedoilla kotitalouden yleispuhdistusaineilla pidentää käyttöikää ja kannen yleisilmettä. Vinyylin hoitoainetta lisätessä kannen pitää olla puhdas. Talvisin on tärkeää poistaa kannen päälle kerääntynyt ylimääräinen lumi. Pidäthän kannen lukittuna, kun allasta ei käytetä.

ALTAAN KÄYTTÖ JA HUOLTO

Altaan täyttäminen ja lämmitys

Ensimmäisellä käyttökerralla on hyvä kerätä mahdolliset roskat ja työstön jäänteet altaan pohjalta. Varmista, että tyhjennystulppa on paikoillaan. Drop Original -altaan täyttömäärä on n. 1500 litraa. Huomiothan että vesiraja nousee aina kylpijöiden määrän mukaan. Normaalisti veden pinta on hyvä pitää n. 10-15 cm altaan reunaa matalampana. Allas täytetään esim. puutarhaletkulla.

Tarkista täytön aikana, että putkien liitoskohdat eivät vuoda, kiristä pantoja tarvittaessa. Pidä eristekansi kiinni lämmityksen aikana.

 

Allas kamiinalla

HUOM! Altaan kamiinaa ei saa koskaan sytyttää altaan ollessa tyhjä, vajaasti täytetty tai jäätynyt! Vajaan altaan lämmittäminen johtaa aina kamiinan sulamiseen! Ennen lämmityksen aloittamista on allas täytettävä 5cm ylemmän läpiviennin yläpuolelle ja varmistettava, että kamiina on täyttynyt kokonaan vedellä. Jos kamiinan kierto on jäätynyt ja tukkeutunut voi kamiinan lämmittäminen aiheuttaa suuren paineen ja loukkaantumisen vaaran. Varmista aina, että kamiinan kierto ei ole tukkeutunut ja että vesitaso on riittävän korkealla.

Kamiinasta saattaa tulla hieman roskaa, kun allasta täytetään vedellä ensimmäistä kertaa. Kamiinaa pitää lämmittää vain puilla, sytytysnesteiden käyttö ei suositeltavaa. Kamiinan palotilan sisäpinnalle voi kertyä tuhkaa ja muita epäpuhtauksia, jotka heikentävät sen tehoa huomattavasti. Polttamalla kuivaa ja hyvän laatuista puuta sisäpinnan likaantuminen on vähäisempää. Jos huomaat sisäpintojen olevan likaiset kannattaa ne putsata, koska lika toimii eristeenä palotilan ja veden välissä ja näin ollen huonontaa kamiinan hyötysuhdetta.

Veden lämmityksen aikana on suositeltavaa käyttää eristekantta. Kannen ansiosta vesi lämpenee huomattavasti nopeammin. Vesi kerrostuu lämmetessä, ja siksi sitä tulee sekoittaa lämmityksen aikana, jotta lämpötila saadaan tasaiseksi.

 

Allas sähkölämmityksellä/lämmönvaihtimella ja suodatinjärjestelmällä 

Älä ikinä käynnistä laitteistoa tai pidä laitteistoa päällä, kun allas on tyhjä vedestä tai vesiraja on ylempää läpivientiä alempana! Käynnistä laitteisto vasta sitten, kun vaadittava vesimäärä on saavutettu ja suodattimen kahva on FILTER-asennossa.

Kun täytät altaan ensimmäistä kertaa tai vaihdat veden, pidä laitteisto (lämmitin, pumppu sekä UV-järjestelmä) käynnissä niin kauan, että haluttu veden lämpötila on saavutettu. Näin altaan vesi lämpenee nopeammin, kuin laitteiston ajastuksen kanssa. Veden lämmityksen aikana on suositeltavaa käyttää eristekantta. Kannen ansiosta vesi lämpenee huomattavasti nopeammin. Veden lämpötilaa voi säätää lämmittimen termostaatista.

HUOM! Suodatus on jatkuva toiminto, jossa roskat jäävät suodattimeen. Säiliön sisälle voi kertyä painetta, kun vesi puristuu suodattimen läpi. Painemittari näyttää säiliön sisäpaineen. Jos paine nousee noin 0,2 – 0,3 baaria ensimmäisen mittarin tason yläpuolelle (n. 0,4 bar), on syytä tarkistaa suodatinpallojen kunto ja vaihtaa ne uusiin tai pestä ne.

Veden pH-arvo, shokkidesinfiointi ja jatkuva hoito

Jos altaan vettä ei vaihdeta jokaisen käyttökerran jälkeen, kuten esim. kamiinalla lämmitettävissä altaissa, täytyy huolehtia altaan hygieenisyydestä. Allas vaatii aina hieman hoitoa ja huolenpitoa, jotta se pysyy raikkaana ja puhtaana. Suodatin- ja UV-järjestelmä ei riitä yksistään pitämään kaikkia bakteereja poissa.

 • Peseydy aina ennen altaaseen menoa. Altaan vesiraja kannattaa puhdistaa mikrokuituliinalla säännöllisesti tai esimerkiksi jokaisen käyttökerran jälkeen, ettei lika pääse pinttymään.
 • Vaihda altaan vesi noin 3 kertaa vuodessa, käytön mukaan.
 • Vaihda suodatinpallot noin kerran vuodessa.
 • Säädä veden pH-arvoa tarvittaessa. Lisää säännöllisesti, esim. viikoittain klooritabletteja tai aktiivihappirakeita altaaseen.

Katso kattava vedenhoito-oppaamme.

Altaan tyhjennys

Allas kamiinalla

Kamiinalla lämmitettävä allas tyhjennetään jokaisen käyttökerran jälkeen. Tyhjennettäessä muista tyhjentää sekä allas ja kamiina. Altaan pohjassa on tulppa sekä altaan sivussa poistoputki, jonka avulla altaan tyhjennys onnistuu. Altaan voi tyhjentää myös esim. uppopumpun avulla. Jos altaan vedessä on käytetty kemikaaleja, täytyy vesi ehdottomasti viemäröidä!

Kamiina tulee myös tyhjentää vedestä sen etuosassa sijaitsevasta pohjaventtiilistä. Varmista myös, että letkuihin ei jää vettä. Allasta ei saa alkaa tyhjentää ennen kuin tuli on kokonaan sammunut kamiinasta ja hiillos hiipunut.  Allasta tyhjennettäessä tulee kansi nostaa raolleen, jotta altaaseen ei pääse muodostumaan alipainetta.

Kamiinan palo- ja tuhkapesä tyhjennetään joka käyttökerran jälkeen. Tämä toimenpide helpottaa seuraavaa sytytystä ja parantaa palotapahtumaa sekä pidentää merkittävästi kamiinan käyttöikää.

Altaan vesiraja kannattaa puhdistaa mikrokuituliinalla säännöllisesti tai esimerkiksi jokaisen käyttökerran jälkeen, ettei lika pääse pinttymään.

Jos allasta käytetään pakkasella, niin käytön jälkeen on laskettava allas ja kamiina aivan tyhjäksi. Älä päästä vettä jäätymään altaan sisällä! Altaan pohjatulppa ja kamiinan poistoventtiili tulee olla aina auki- asennossa, jotta altaaseen jäänyt vesi pääsee poistumaan eikä pääse tällöin jäätymään pakkaskeleillä.

 

Allas ylläpitolämmityksellä ja suodattimella

Altaan vesi vaihdetaan noin 2-3 kertaa vuodessa, käytön mukaan. Jos tyhjennät altaan talveksi, katso talviohje.

Sammuta kaikki altaan kaikki laitteistot (esim. kytke sulake/sulakkeet pois päältä).

Altaan pohjassa on tulppa sekä altaan sivussa poistoputki, jonka avulla altaan tyhjennys onnistuu. Mikäli poistoputkea ei jatketa viemäriverkkoon, suosittelemme tyhjentämään altaan esim. uppopumpun avulla. Kun altaan vedessä on käytetty kemikaaleja, täytyy vesi ehdottomasti viemäröidä!

Allasta tyhjennettäessä pohjatulpan kautta tulee kansi nostaa raolleen tai kokonaan pois, jotta altaaseen ei pääse muodostumaan alipainetta. Varmista myös, että letkuihin ei jää vettä. Myös suodatinjärjestelmä on tyhjennettävä vedestä.

Putsaa allas kauttaaltaan pehmeällä, hankaamattomalla allassienellä tai liinalla ja miedolla puhdistusaineella.

Suodatinpallojen vaihtaminen

Suosittelemme vaihtamaan suodatinpallot uusiin noin kerran vuodessa, altaan käytön mukaan. Suodatinpalloja voi myös puhdistaa ja pidentää niiden käyttöikää pesemällä ne käsin ämpärissä (älä käytä puhdistusaineita). Huom! Suodatinjärjestelmä saattaa erota kuvassa olevasta.

Avaa suodatinsäiliön kauluksen pultti kuusiokoloavaimella ja nosta 7-tieventtiili pois säiliön päältä.

Poista tiiviste ja putsaa tarvittaessa. Poista vanhat suodatinpallot säiliöstä. Vanhat suodatinpallot voi pestä käsin ämpärissä, jos ne ovat vielä hyvässä kunnossa tai hävittää sekajätteen mukana. Pese suodatinsäiliö sisä- sekä ulkopuolelta esim. Kloritella. Lisää pussillinen suodatinpalloja säiliöön ja kasaa suodatin paikoilleen.

TALVIOHJE

Drop-altaat ovat tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön, mutta ne kestävät myös tyhjänä erinomaisesti pakkasta. Tärkein asia altaan talvehtimisessa on, että putket ja tekniikka eivät pääse jäätymään missään vaiheessa.

Oli sinulla sitten sähköllä tai kamiinalla lämmitettävä allas, muutama seikka on hyvä ottaa huomioon ennen talven tuloa. Talviohjeestamme löydät esimerkkejä ja vinkkejä siitä, miten altaan talvehtiminen sujuu erilaisissa tilanteissa ja kuinka vältytään ikäviltä pakkasen aiheuttamilta yllätyksiltä.

HUOM! Jäätymisestä johtuvat vauriot eivät kuulu takuun piiriin.