DROP-OHJEET

ALLASPAKETTIEN OHJEET

Dropin valikoimiin kuuluvat ulkoporealtaat, design-paljut sekä lämmitettävät ulkoaltaat terassille. Tutustuthan asennus- ja käyttöohjeisiin ennen altaan asennusta ja säilytä ne mahdollista myöhempää tarvetta varten. Jos tarvitset aikaisempien ulkoallasmalliemme asennus- ja käyttöohjeita, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.

ALTAAN TÄYTTÄMINEN JA LÄMMITYS

Ulkoallas sähkölämmityksellä / lämmönvaihtimella ja suodatinjärjestelmällä

Älä ikinä käynnistä laitteistoa tai pidä laitteistoa päällä, kun allas on tyhjä vedestä tai vesiraja on alle 10 cm altaan yläreunasta.

Jos olet ottamassa allasta käyttöön ensimmäistä kertaa, valitse tämän sivun alusta oma allaspakettisi ja seuraa ohjeita.

Drop-altaan täyttömäärä on n. 1500 litraa. Huomiothan että vesiraja nousee aina kylpijöiden määrän mukaan. Allas täytetään esim. puutarhaletkulla ja puhtaalla vedellä. Käynnistä laitteisto vasta sitten, kun vaadittava vesimäärä on saavutettu, suodattimen kahva on FILTER-asennossa ja allas on READY-tilassa (laitetilan ohjauspaneeli).

Veden lämmityksen aikana on suositeltavaa käyttää eristekantta. Kannen ansiosta vesi lämpenee huomattavasti nopeammin. Veden lämpötilaa voi säätää laitetilan ohjauspaneelista tai ControlMySpa™ -etäohjauksella (optio).

Huolehdi, että altaassa on aina riittävästi vettä ja että kaikki suuttimet ovat veden pinnan alapuolella.

Ulkoallas kamiinalla

HUOM! Altaan kamiinaa ei saa koskaan sytyttää altaan ollessa tyhjä, vajaasti täytetty tai jäätynyt! Vajaan altaan lämmittäminen johtaa aina kamiinan sulamiseen!

Drop-altaan täyttömäärä on n. 1500 litraa. Huomiothan että vesiraja nousee aina kylpijöiden määrän mukaan. Allas täytetään esim. puutarhaletkulla ja puhtaalla vedellä. Varmista ennen täyttöä, että altaan pohjatulppa on paikoillaan. Ennen lämmityksen aloittamista on allas täytettävä 5 cm ylemmän läpiviennin yläpuolelle ja varmistettava, että kamiina on täyttynyt kokonaan vedellä. Jos kamiinan kierto on jäätynyt ja tukkeutunut voi kamiinan lämmittäminen aiheuttaa suuren paineen ja loukkaantumisen vaaran. Varmista aina, että kamiinan kierto ei ole tukkeutunut ja että vesitaso on riittävän korkealla.

Kamiinasta saattaa tulla hieman roskaa, kun allasta täytetään vedellä ensimmäistä kertaa. Kamiinaa pitää lämmittää vain puilla, sytytysnesteiden käyttö ei suositeltavaa. Kamiinan palotilan sisäpinnalle voi kertyä tuhkaa ja muita epäpuhtauksia, jotka heikentävät sen tehoa huomattavasti. Polttamalla kuivaa ja hyvän laatuista puuta sisäpinnan likaantuminen on vähäisempää. Jos huomaat sisäpintojen olevan likaiset kannattaa ne putsata, koska lika toimii eristeenä palotilan ja veden välissä ja näin ollen huonontaa kamiinan hyötysuhdetta.

Veden lämmityksen aikana on suositeltavaa käyttää eristekantta. Kannen ansiosta vesi lämpenee huomattavasti nopeammin. Vesi kerrostuu lämmetessä, ja siksi sitä tulee sekoittaa lämmityksen aikana, jotta lämpötila saadaan tasaiseksi.

ULKOALTAAN PUHDISTUS JA VEDENHOITO

Olipa Drop-altaasi sitten ulkoporeallas, ulkoallas ilman poreita tai palju, vaatii ulkoallas vaatii hoitoa ja huolenpitoa, jotta se pysyy raikkaana, houkuttelevana ja hygieenisenä. Suodatin- ja UV-järjestelmä eivät riitä yksistään pitämään kaikkia bakteereja poissa, joten altaassa täytyy niiden lisäksi käyttää myös kemikaaleja.

Yleistä

 • Älä jätä allasta auringonpaisteeseen ilman vettä tai kantta. Suora auringonvalo saattaa vahingoittaa altaan pintamateriaaleja. Kun allas ei ole käytössä, laita kansi paikoilleen ja lukitse se huolimatta siitä, onko allas tyhjä vai täynnä.
 • Peseydy huolellisesti ennen altaaseen menoa.
 • Altaaseen kulkeutuva hiekka voi tukkia laitteistoa.
 • Pidä veden pH-arvo 7,0-7,4 välillä.
 • Noudata kemikaalien annosteluohjeita.
 • Altaan vesiraja kannattaa puhdistaa mikrokuituliinalla säännöllisesti tai esimerkiksi jokaisen käyttökerran jälkeen
 • Tyhjennä ja puhdista allas säännöllisesti. Täytä allas aina puhtaalla vedellä.
 • Vaihda suodatinpallot noin kerran vuodessa.

Drop-altaan täyttömäärä on n. 1500 litraa. Täyttömäärä riippuu myös siitä, kuinka monta ihmistä kylpee samanaikaisesti. Altaan hoito ja puhdistus ovat helppoa ja vaivatonta. Klooria tai muuta vedenhoitokemikaalia lisätään altaaseen aina kylvyn jälkeen, tai vähintään kerran viikossa, vaikka altaassa ei kylvettäisikään.

Veden kunto riippuu paljon siitä, kuinka paljon allasta käytetään, mikä vuodenaika on (kesällä vettä tulee desinfioida useammin), missä lämpötilassa vettä pidetään sekä veden yleinen laatu (sijaitseeko allas kaupungissa vai maaseudulla tai täytetäänkö allas järvivedellä.). Veden hoitoon on vaikea antaa yhtä oikeaa ohjetta, koska veden laatu vaihtelee paljon edellä mainituista esimerkeistä riippuen. Kun allasta on käytetty jonkin aikaa, oppii tuntemaan ns. oman veden.

Kemikaalien annosteluohjeet löydät niiden pakkauksista.

Tärkeää kemikaaleista ja veden hoidosta:
Noudata tarkasti kemikaalien annostelumääriä. Liiallinen kemikaalien käyttö voi vaurioittaa laitteistoa. Kun taas Liian vähäinen kemikaalien käyttö aiheuttaa taas levää ja muita bakteereja, jotka voivat tukkia putkistot ja näin ollen rikkoa altaan laitteiston. Takuu ei koske virheellisestä kemikaalien käytöstä tai muiden hoito-ohjeiden laiminlyömisestä aiheutuvia vaurioita tai rikkoutumisia.

ULKOALTAAN TYHJENNYS

Allas sähkölämmityksellä / lämmönvaihtimella ja suodatinjärjestelmällä

Altaan vesi vaihdetaan noin 2-3 kertaa vuodessa, käytön mukaan. Jos haluat tyhjentää altaan talveksi, katso alempaa kohta: Talviohje.

Kytke altaan virta pois päältä ennen tyhjennystä. Allas tyhjennetään tyhjennyspumpulla jätevesikaivoon. Kun altaan vedessä on käytetty kemikaaleja, täytyy vesi ehdottomasti ohjata viemäriin! Muista tyhjentää myös suodatinjärjestelmä vedestä.

HUOM! Älä käytä metallista uppopumppua.

Tyhjennyksen jälkeen pese allas kauttaaltaan miedolla, desinfioivalla pesunesteellä. Käytä puhdistamiseen pehmeää ja nukkaamatonta rättiä tai sientä.

Ulkoallas kamiinalla

Kamiinalla lämmitettävä ulkoallas tyhjennetään jokaisen käyttökerran jälkeen. Tyhjennettäessä muista tyhjentää sekä allas ja kamiina. Altaan pohjassa on tulppa sekä altaan sivussa poistoputki, jonka avulla altaan tyhjennys onnistuu. Altaan voi tyhjentää myös esim. tyhjennyspumpun avulla. Jos altaan vedessä on käytetty kemikaaleja, täytyy vesi ehdottomasti ohjata viemäriin!

Kamiina tulee myös tyhjentää vedestä sen sivulla sijaitsevasta venttiilistä. Varmista myös, että letkuihin ei jää vettä. Allasta ei saa alkaa tyhjentää ennen kuin tuli on kokonaan sammunut kamiinasta ja hiillos hiipunut.  Allasta tyhjennettäessä tulee kansi nostaa raolleen, jotta altaaseen ei pääse muodostumaan alipainetta.

Kamiinan palo- ja tuhkapesä tyhjennetään joka käyttökerran jälkeen. Tämä toimenpide helpottaa seuraavaa sytytystä ja parantaa palotapahtumaa sekä pidentää merkittävästi kamiinan käyttöikää.

Altaan vesiraja kannattaa puhdistaa mikrokuituliinalla säännöllisesti tai esimerkiksi jokaisen käyttökerran jälkeen, ettei lika pääse pinttymään. Putsaa allas kauttaaltaan säännöllisesti pehmeällä, hankaamattomalla allassienellä tai liinalla ja miedolla puhdistusaineella.

Jos allasta käytetään pakkasella, käytön jälkeen on laskettava allas ja kamiina täysin tyhjäksi. Älä päästä vettä jäätymään altaan sisällä! Altaan pohjatulppa ja kamiinan poistoventtiili tulee olla aina auki- asennossa, jotta altaaseen jäänyt vesi pääsee poistumaan eikä pääse tällöin jäätymään pakkaskeleillä. Katso myös alempaa kohta: Talviohje.

SUODATINPALLOJEN VAIHTO

Vaihda suodatinpallot uusiin noin kerran vuodessa, altaan käytöstä riippuen. Suodatinpalloja voi myös puhdistaa ja pidentää niiden käyttöikää pesemällä ne käsin ämpärissä (älä käytä puhdistusaineita). Jos suodatinpallot ovat kovin likaiset, suosittelemme pesemisen sijaan vaihtamaan ne.

HUOM! Suosittelemme käyttämään Fibalonin tai Swim & Funin suodatinpalloja suodattimessamme.

 1. Sammuta altaan laitteistot.
 2. Sulje kaksi sulkua suodatinjärjestelmän molemmilta puolilta (jos suodatinpallot vaihdetaan niin, että altaassa on vesi).
 3. Irrota putkien yhteet irti suodatinsäiliön kannesta. Ota suodatinsäiliö ulos altaan rungon sisästä.
 4. Avaa suodatinsäiliön alareunasta korkki ja tyhjennä säiliö vedestä.
 5. Avaa suodatinsäiliön kauluksen pultti kuusiokoloavaimella ja nosta kansi pois säiliön päältä. Poista tiiviste ja putsaa tarvittaessa.
 6. Poista vanhat suodatinpallot säiliöstä. Pese suodatinsäiliö sisä- sekä ulkopuolelta esim. Kloritella.
 7. Lisää säiliöön kaikki pakkauksessa (350g) olevat uudet suodatinpallot säiliöön. Aseta pallot tasaisesti painamatta niitä kiinni toisiinsa. Käytetyt suodatinpallot voi hävittää normaalin sekajätteen mukana.
 8. Kasaa suodatin paikoilleen ja avaa sulut.

TALVIOHJE

HUOM! Jäätymisestä johtuvat vauriot eivät kuulu takuun piiriin.

Allas sähkölämmityksellä/lämmönvaihtimella ja suodatinjärjestelmällä
Drop-allas ja Drop ulkoporeallas on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön ja siksi suosittelemmekin, että ylläpitolämmityksellä varustettuja altaita käytettäisiin niin kesällä, kuin myös talvella. Jos allas tyhjennetään itse talven ajaksi, ei takuu korvaa jäätymisestä mahdollisesti aiheutuvia vaurioita.

Kannen päälle kertynyt lumi kannattaa tasaisin väliajoin putsata. Paksu lumikerros voi pahimmillaan aiheuttaa jopa kannen rikkoutumisen. Lisäksi altaan ympäristö ja kulkuväylä altaalle kannattaa pitää vapaana lumesta, jotta sen saa halutessaan nopeasti käyttöön sekä kulkeminen altaalle on turvallista. Talvella altaan ympärillä voi olla erityisen liukasta, kun altaasta roiskunut vesi jäätyy.

Drop-allasta voi pitää talvellakin aina valmiina, jolloin myös laitteisto pysyy koko rungon eristyksen sisällä lämpimässä eikä jäätymisestä ole vaaraa.

Huomiothan kohteessa varman sähkön saannin, sillä pitkäaikaiset sähkökatkokset voivat aiheuttaa jäätymisen ja laitteistovaurioita. Sähkökatkon sattuessa, ÄLÄ AVAA ERISTEKANTTA! Allas käynnistyy uudelleen automaattisesti sähköjen palauduttua. Sähkökatkoksen jälkeen tarkasta altaan toiminnot ja veden lämpötila. Lyhyet, muutamasta minuutista muutamaan tuntiin kestävät sähkökatkokset eivät vaikuta altaan toimintaan. Allas on hyvin eristetty, eikä se pääse tässä ajassa jäätymään pakkasellakaan. Altaan jäätyminen vaatii useamman vuorokauden sähkökatkon. Pidemmän sähkökatkon sattuessa ota yhteyttä myyjään tai huoltoon.

Ennen kuin kovat pakkaset yllättävät, kannattaa allas huoltaa (veden vaihto, altaan puhdistaminen ja suodatinpallojen uusiminen).

Mikäli altaan haluaa tyhjentää talveksi, suosittelemme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme. Tyhjentäessä täytyy olla varma, että mihinkään putkistoihin ei jää vettä. Pelkällä tyhjennyspumpulla altaan putkistot eivät täysin tyhjene, joten putkistot täytyy imuroida. Lisäksi suodatinpallot täytyy ottaa pois suodatinsäiliöstä, jotta pallot kuivuvat ja ne eivät pääse homehtumaan tai jäätymään.

Allas kamiinalla
Drop-allasta voi hyvin käyttää talvellakin pelkällä kamiinalla. Täytä ensin allas yli ylemmän läpiviennin, jolloin vesi pääsee myös kamiinan vesivaippaan. HUOM! Älä ikinä lämmitä kamiinaa ennen kuin olet varma, että vesiraja on yli ylemmän läpiviennin ja vesi pääsee virtaamaan vapaasti kamiinan kierrossa. Huomioithan, että talvella lämmitys kestää normaalia pidempään.

Varmistathan ennen altaan tyhjentämistä, että tulipesässä ei ole pienintäkään hiillosta. Tyhjennä kamiina tuhkasta ja sen jälkeen allas. Kamiina tulee tyhjentää vedestä sen etulevyssä sijaitsevasta pohjaventtiilistä. Varmista myös, että letkuihin ei jää vettä. Kamiinaan tai sen letkuihin jäänyt vesi voi vahingoittaa kamiinaa. Letkuihin jäätynyt vesi voi aiheuttaa vaaratilanteen, kun kamiinaa lämmitetään seuraavalla kylpykerralla ja vesi ei pääse kiertämään vapaasti. Peitä allas kannella, kun sitä ei käytetä. Pakkasaikaan pohjatulppa kannattaa ottaa talteen lämpimään tilaan.