Mittakuvat

DROP X, VUOLLE, DROP S, LÄHDE JA LAMPI

 

Drop-mittakuva

 

 

Altaan tekniikka sijaitsee kuvaan merkityllä sivulla, ellei tilauksen yhteydessä ole muuta sovittu. Altaan sivussa on kaksi avattavaa huoltoluukkua.

Jos upotat altaan terassiin kokonaan tai osittain, terassiin tulevan reiän sivut tulee olla n. 217 cm eli jää hiukan ylimääräistä jokaiselle sivulle. Upotettavien altaiden kohdalla tulee suunnitella myös ennakkoon terassiin tehtävä luukku, josta on esteetön pääsy altaan tekniikkaan.

Altaan ympärillä tulee olla vähintään 50 cm tilaa mahdollisia huoltotoimenpiteitä varten ja tarvittaessa huoltohenkilöllä on oltava pääsy jokaiselle altaan sivulle.

Huomioi ennen altaan tuloa:

 

PISARA

 

Jos upotat altaan terassiin kokonaan tai osittain, terassiin tulevan reiän sivut tulee olla n. 214 cm eli vähintään sentti ylimääräistä jokaisella sivulla.

Huomioi ennen altaan tuloa:

 

BLACK BOX -KAMIINA

 

DROP DESIGN FIRE