TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT

VERKKOKAUPPA

Drop Design Pool Oy (y-tunnus 2238453-5) myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille Suomeen. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

MAKSU

Tilaus maksetaan verkkokaupasta ostettaessa heti kokonaan käyttämällä verkkomaksua (kaikki pankit, luottokortit, Visa Electron) ja laskulla maksettaessa kokonaisuudessaan 14 päivän sisällä tilausvahvistuksesta. Verkkokaupan maksupalveluntarjoaja on Checkout Finland Oy (2196606-6). Myyjä pidättää oikeuden olla toimittamatta tuotetta sovittuna ajankohtana, ellei maksua ole sopimuksen tai oheisten ehtojen mukaisesti suoritettu. Tuotteet ovat toimittajan omaisuutta, kunnes koko kauppahinta on suoritettu.

Tilauksesta valmistettavia tuotteita peruttaessa myyjä pidättää 25 % kauppasummasta myyjälle tilauksesta aiheutuneina kuluina.

TOIMITUS

Altaat

Allaspakettien toimitusmaksu on 250 €, joka kattaa toimituksen Manner-Suomeen.

Tuotteet toimitetaan aina mahdollisimman nopeasti tilausruuhkasta riippuen ja arvioidun toimitusajan mukaan. Allas toimitetaan aikaisintaan kahden (2) viikon kuluessa tai allas pyritään toimittamaan asiakkaan kanssa sovittuna ajankohtana (myyjä on yhteydessä asiakkaaseen). Viivästyneestä toimitusajasta johtuvia korvauksia ei myönnetä. Kampanjoissa noudatetaan kampanjan ehtoja näiden ehtojen lisäksi.

Allas toimitetaan perälavallisella kuorma-autolla pystyasennossa asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen tai niin lähelle toimitusosoitetta, kuin kuorma-autolla on mahdollista. Tuotteiden kanto kohteessa tietylle paikalle ei kuulu toimitukseen. Jos toimitus sisältyy kauppaan, niin sillä tarkoitetaan kuljetusta perille asiakkaalle kuorma-autotien päähän perälaitanosturilla pihaan laskettuna. Mahdollinen erikoispurku muulla nosturilla tai muut tuntemattomat syyt, jotka aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia toimittajalle tullaan laskuttamaan asiakkaalta, ellei tästä ei ole etukäteen erikseen sovittu.

Tarkastathan paketin ulkoisesti ennen vastaanottokuittausta.

Muut tuotteet

Muiden tuotteiden toimituskulut ovat 4,90-49,90€. Toimituskulut määräytyvät toimitustavan, tuotteen painon tai koon mukaan. Toimituskulut kattavat toimituksen Manner-Suomeen. Näet tilauksesi toimituskulut verkkokaupan ostoskorista.

Isommat toimitukset toimitetaan kuriiripalvelulla asiakkaan antamaan toimitusosoitteeseen 1-2 viikossa. Pienemmät paketit toimitetaan Matkahuollon kautta ja ne ovat noudettavissa asiakkaan lähimpään Matkahuollon pisteeseen. Toimitusaika pienemmillä paketeilla on 3-4 arkipäivää.

Viivästyneestä toimitusajasta johtuvia korvauksia ei myönnetä. Tarkastathan paketin ulkoisesti ennen vastaanottokuittausta.

VAIHTO- JA PALAUTUSOIKEUS

Sinulla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen oikeus vaihtaa tai palauttaa koko verkkokauppatilauksesi tai osa siitä 14 vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. Palautuskuluista vastaa asiakas.

Tilauksesta valmistettavia tuotteita (kuten joitakin allaspaketteja) peruttaessa myyjä pidättää 25 % kauppasummasta myyjälle tilauksesta aiheutuneina kuluina.

ONGELMATILANTEET

Tarkastathan paketin ulkoisesti ennen vastaanottokuittausta. Havaituista ulkoisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava heti kuljettajalle tai asiakaspalveluumme, joka merkkaa vauriot ylös. Kaikki kuljetusvauriot tulee myös ilmoittaa viimeistään 7 päivän kuluessa kirjallisena osoitteeseen drop@drop.fi. Tuotteen puutteellisuudesta on ilmoitettava myyjälle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Myyjä joko tekee tuotteeseen vaaditut muutokset tai toimittaa uuden korvaavan tuotteen asiakkaalle.

Mikäli toimitetussa tuotteessa on vikoja tai puutteita, ilmoita viipymättä niistä myyjälle osoitteeseen drop@drop.fi.

Jos tuotteet asennetaan ennen reklamointia, ei purku- ja asennustöitä korvata mahdollisen korjaavan työn yhteydessä.

YLIVOIMAINEN ESTE (force majeure)

Myyjästä, toimittajasta tai sen yhteistyökumppaneista tai alihankkijoista riippumaton ylivoimainen este vapauttaa toimittajan noudattamasta tämän sopimuksen ehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi. Tällaisia esteitä ovat esim. lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu vastaava myyjän valtapiirissä tapahtunut odottamaton tapahtuma, yhteiskunnallinen tila tai tapahtuma kuten kapina, sota tai rajoitus tai muu vastaava merkittävä ja epätavallinen myyjästä riippumaton syy.

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Mahdollinen toimituksesta johtuva ostajan ja myyjän välinen erimielisyys ei vapauta ostajaa sopimuksen mukaisesta maksuvastuusta. Kaikki erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan ostajan ja myyjän välisellä keskinäisellä sopimuksella. Mikäli sopimukseen ei kuitenkaan päästä, syntyneet kiistat ratkaistaan välitysmiesten tai tuomioistuinten välityksellä Suomen lain mukaan.

TAKUU (DROP-ALLAS)

Yleiset takuuehdot

Takuu koskee tuotteita, jotka on ostettu yksityiskäyttöön Drop Design Pool Oy:n oman myynnin kautta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Takuuaika on kaksi (2) vuotta, ja se alkaa altaan toimituspäivänä, mutta ei missään tapauksessa myöhemmin kuin 6 kk kuluttua ostopäivästä. Ostaja on oikeutettu takuuehtojen mukaiseen takuukorjaukseen vain esittämällä alkuperäisen altaan maksua osoittavan tositteen. Takuuaikana Drop Design Pool Oy huoltaa tuotteen viat kohtuullisessa ajassa.

Takuun voimassaolon edellytykset

Takuun voimassaolo edellyttää, että Drop-allas on asennettu altaan käyttöohjeen mukaisesti, altaan mahdollisen sähköasennuksen on suorittanut valtuutettu sähköasentaja, allasta käytetään käyttöohjeiden mukaisesti ja sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen ja allasta käytetään vain ja ainoastaan yksityiskäytössä. Vastuu altaan asennuksesta on sen tekijällä ja ostaja vastaa siitä, että asennus on tehty käyttöohjeen asennusohjeiden mukaisesti. Asiakkaan tekemät asennusvirheet eivät missään muodossa ole myyjän vastuulla. Tuotteen takuu raukeaa, jos asennus on tehty virheellisesti tai mikäli allasta säilytetään väärin tyhjennettynä pakkasessa.

Kaupallinen käyttö – rajoitukset

Drop-allas on suunniteltu kestämään normaalin käytön. Kaupalliseen tai vuokrauskäyttöön asennettavissa altaissa takuu on rajattu ja määritellään tapauskohtaisesti. Jos kaupallista käyttöä ei ole mainittu tilausvaiheessa ja takuusta ei ole erikseen tilauksessa sovittu, on tuotteiden takuu kolme (3) kuukautta toimituksesta laskien. Drop Design Pool ei vastaa mistään altaan aiheuttamista välillisistä vahingoista kuten menetetyistä vuokratuloista tai muusta asiakkaalle kohdistuvasta vahingosta.

Rajoitukset

Ostaja ei ole oikeutettu näiden takuuehtojen mukaiseen korjaukseen, mikäli vika tai vaurio johtuu normaalista käytöstä johtuvasta kulumisesta, väärästä asennuksesta, omista muokkauksista, onnettomuudesta, virheellisestä käytöstä, kemikaalien virheellisestä käytöstä, kaupallisesta käytöstä, muun kuin Drop Design Pool Oy:n hyväksymän lisävarusteen käytöstä, käyttöohjeen ohjeiden laiminlyönnistä, huollotta tai puhdistamatta jättämisestä, tai korjauksista, joita on tehnyt muu kuin Drop Design Pool Oy:n valtuuttama huoltoliike. Takuu ei kata äärimmäisten sääolojen (rakeet, myrsky, maanjäristys yms.) aiheuttamia vahinkoja. Edellä mainituista syistä johtuvat valmistajalle aiheutuvat kulut laskutetaan asiakkaalta normaalin huoltohinnaston mukaisesti. Ulkoporealtaan imut, otsonaattori, uv-puhdistuslaitteisto, lämpöeristekansi ja suodatinpöntön uimuri eivät kuulu tämän takuun piiriin, vaan näillä tuotteilla on kuuden (6) kuukauden takuu.

Takuu ei kata ostajalle aiheutuneita välillisiä, epäsuoria tai muita epätavallisia vahinkoja, kuten esimerkiksi tappioita, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta seurannaisvahinkoa tai mitään varallisuusvahinkoa.

Esittelytuotteiden takuut

Esittelytuotteet myydään siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat. Drop Design Pool Oy ei vastaa esittelytuotteissa olevista pintavaurioista tai muista vaurioista, eivätkä puutteiden korjaaminen kuulu takuun alaisuuteen. Muilta osin takuu kattaa myös esittelytuotteet, ellei tästä olla tilausvaiheessa kirjallisesti muuta sovittu.

Takuutoimenpide

Ostajan on ilmoitettava viallisesta Drop-altaasta tai sen osasta välittömästi myyjälle. Vikailmoitusta tehdessä tulee mainita altaan nimi/malli, sarjanumero, sekä osto- ja asennuspäivä, samoin kuin vian laatu, valokuvat viasta ja olosuhteet vian ilmetessä.

Drop Design Pool Oy tai sen valtuuttama huoltoedustaja vastaa vikojen toteamisesta ja korjauksesta. Viallinen allas saatetaan kuntoon korjaamalla, huoltamalla tai vaihtamalla vialliset osat kohtuullisessa ajassa, taikka Drop Design Pool Oy:n yksinomaisen harkinnan mukaan vaihtamalla viallinen allas kokonaisuudessaan uuteen altaaseen. Huoltoedustajalla tulee olla vapaa pääsy altaan jokaiselle sivulle. Terassin tai muun rakennetun rakennelman purusta, altaan poistamisesta tai uudelleen asentamisesta johtuvat kulut laskutetaan ostajalta. Kun allas upotetaan terassiin, suosittelemme tekemään huoltoluukun, josta pääsee laskeutumaan altaan ja mahdollisten lisälaitteiden äärelle. Jos kyse on toimenpiteistä, jotka eivät vaadi erikoisosaamista, hoidetaan ne puhelintukihenkilön avustuksella tai muulla vastaavalla tavalla. Ostajan on hyväksyttävä sellainen toimintatapa silloin, kun se perustuu myyjän kokemukseen korjauksista. Jos myyjä tai valmistaja pyytää tietoja kuten esim. kuvia voidakseen helpommin arvioida toimenpiteet, ostajan on tehtävä osuutensa. Myyjän vastuu on rajoitettu uuden tavaran toimitukseen, korjaukseen tai tiettyyn takaisinmaksuun kauppahinnasta myyjän valinnan mukaisesti. Myyjää ei voida pitää vastuullisena suorista tai epäsuorista vahingoista, niitä seuraavista vaurioista tai ostajan tappiosta.

Takuuosan hyvittäminen / laskuttaminen

Valmistajalle on annettava mahdollisuus tarkistaa ilmoitettu takuuasia. Ostajan on tällöin seurattava valmistajan ohjeita. Korvattava tai vaihdettava alkuperäinen osa toimitetaan Drop Design Pool Oy:lle tarkistettavaksi. Mikäli osaa ei palauteta tarkastettavaksi, laskutetaan korvaava osa kuten mikä tahansa normaali osto, jos ei erikseen muuta sovita.